Ledare och funktionärer

Här du kontaktuppgifter till ledare och funktionärer i vår kår.

Spårarna

Ansvarig ledare: Ingrid Kåwe

Upptäckarna

Ansvarig ledare: Daniel Pettersson

Äventyrarna

Ansvarig ledare: Peter Sassner

Utmanarna

Ansvarig ledare: Madeleine Persson